Kontaktujte mě na klara@moravusz.com, nebo využijte formuláře níže.

Klára Moravusz
IČ 05546966
Nejsem plátce DPH
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona evidovaná na Úřadě městské části Praha 3 od 7.11.2016

Tento web je autorské dílo a proto je chráněné zákonem.
Využívat jeho obsah, kopírovat ho či jinak rozmnožovat a napodobovat ho lze pouze v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Zároveň není možné bez předchozího souhlasu autora užít obsah webu pro jinou než osobní potřebu fyzické osoby, tedy takovou potřebu, jejímž účelem není obchodní prospěch.