Jsem lektorkoukoučkou a průvodkyní seberozvojem. Ve své práci se zaměřuji na emoční inteligenci, rozvoj jemných dovedností (soft skills) a vztahy. V této oblasti působím už 12 let.

Magisterský titul jsem získala na genderových studiích na Karlově univerzitě a bakalářské studium jsem absolvovala na VŠE.
Absolvovala jsem mnoho doplňujícího vzdělávání k tématům managementu, seberozvoje a s tím souvisejících technik. Po celou dobu pracuji nejen s jednotlivci při individuálních konzultacích nebo skupinových setkáních, ale také s malými i velkými firmami, které mají zájem o hlubší práci s lidskými zdroji.

Dělá mi radost při našich setkáních poznávat vaše příběhy. Obohacují mě stejnou měrou, jako snad i vám je přínosem naše spolupráce.

Takže pokud se ještě neznáme a témata životní spokojenosti, psychohygieny a otázky nalézání vlastní cesty nebo rozvoje potenciálu vašich zaměstnanců jsou pro vás velmi přítomné, jsem tu i pro vás. Společně se pokusíme najít směr a podívat se právě na tu vaši jedinečnou cestu. 

Těším se na naše setkávání,

Klára

Vzdělání

2019 – Genderová studia (Fakulta humanitních studií, UK)

2014 – Veřejná správa a regionální rozvoj (národohospodářská fakulta, VŠE)

2013 – Psychologie a genderová studia (Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita)


Certifikace a kurzy

2020 – Porozumění traumatu a disociaci skrze neurobiologii a vztahovou vazbu – Mgr. Hana Vojtová 
2019 – Triadický přístup systemického enneagramu, Gabriela Von Witzleben (DE)
2017 – Enneagram Certification Program – The Awareness To Action – Mario Sikora (USA), Paříž 
2017 – Enneagram teacher – Certifikovaný program EPTP školy Trifold School of Enneagram StudiesTM Helen Palmer a M. D. prof. Dr. Davida Danielse – VEVA CZ, Praha
2018 – EQT a sebezkušenostní semináře, VEVA CZ
2016 – Koučovací výcvik ICF a rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT-21751/2015-1/572 –Profesionální Kouč – Koučink centrum s.r.o., Praha
2016 – Time-managment pro pedagogické pracovníky 
2016 – Pedagogické minimum – Pedagog volného času
2009 – Intenzivní kurz Psychologie pod vedením PhDr. Zdeňka Kuťáka

S kým jsem spolupracovala?
Sport Academy Czech Republic s.r.o., ČSOB a.s., Parker Hannifin GmbH, Denso Manufacturing Czech s.r.o., Nestlé s.r.o., VEVA CZ s.r.o., Kroužky, o.p.s