Zde najdete veškeré události a akce, na kterých se můžeme setkat a prozkoumávat společně naše poznání. Poznání se a toho, co žijeme.
Setkáváme se online, na osobních setkání nebo sebezkušenostních pobytech.

Aktuálně plánované setkávání se naleznete zde.